کتاب آميزه هاي پليمری عامل دار: سنتز، خواص و عملكرد

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب آميزه هاي پليمری عامل دار: سنتز، خواص و عملكرد

نویسنده: Vikas Mittal

سال چاپ: 2017

ناشر: CRC Press

سرفصل ها:

 • آميزه‌هاي پليمري عامل دار: سنتز و ريزساختار
 • افزايش امتزاج پذيري آميزه‌های پليمري از راه برهمكنش چندگانه پيوند هيدروژني
 • ديناميك تركيبات در آميزه‌های پليمري امتزاج پذير
 • آميزه‌های پليمري حافظه شكلی
 • سنتز و خواص آميزه‌های كوپليمر اتيلن متاكريلات
 • كوپليمر چقرمه شده پلي متيل متاكريلات
 • مطالعات شبيه سازي ديناميك مولكولي امتزاج پذيري آميزه‌ دوتايي
 • صورتبندي و توپولوژي آميزه‌های پليمري حلقوي-خطي
 • سخت شدن كرنشي آميزه‌های پليمري با شكل شناسي ليفچه
 • اصلاح آميزه‌های پليمري با باریکه الکترون و تابش آلفا
 • مجموعه هدفمند آميزه‌های پليمري با استفاده از شاخص سطوح شيميايي نانوالگودارشده

Functional Polymer Blends

دانلود کتاب

 


ãäÈÚ

مشخصات

 • منبع: http://polympart.blogfa.com/post/115
 • کلمات کلیدی: پليمري ,آميزه‌های ,امتزاج ,خواص ,عامل ,کتاب ,آميزه‌های پليمري ,امتزاج پذيري ,سنتز، خواص ,پليمری عامل ,کتاب آميزه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها